Anders Finnson: februari månads första Brysselbrev - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anders Finnson: februari månads första Brysselbrev

Tillbaka i Bryssel nu i februari – kul vecka med många bra introduktionsmöten med såväl Sveriges ständiga representation samt med Jytte Guteland, EU-parlamentariker i miljöutskottet.

Men en lite besvärlig väderavslutning när jag skulle hem till Sverige på fredagskvällen med kraftig storm, stopp för alla mina tåg, takplåtar blåste av från flygplatsterminalen och virvlade ned bland flygplanen, nattförseningar och jag hade köpt 100 stycken alldeles för stora munskydd. Passar nog ardennerhästar. Kanske.

Under veckan genomfördes ett första möte med Sveriges ständiga representation, det vill säga de svenska regeringens förlängda arm här i Bryssel, där bland annat de svenska miljöråden arbetar. Mycket bra diskussioner om hur Svenskt Vatten ser på det kommande nya avloppsdirektivet men även resonemang om cirkulär ekonomi, utfasning av alla PFAS och de inkommande direktiv om kritisk infrastruktur. För att ge en helhet av ambitionerna i vår bransch  gick vi även igenom arbetet med Klimatneutral VA 2030 och Framtidens hållbara VA-leverans – Utblick 2050 (pdf). 

Senare under veckan fortsatte förberedelserna inför mötet med den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S). Jytte har varit i EU-parlamentet sedan 2014, dvs är inne på sin andra mandatperiod, är ledamot av miljöutskottet där hon många år drivit klimatfrågor.

Mötet som vi hade under torsdagen fokuserade på det kommande avloppsvattendirektivet men även innehållet i Klimatneutral VA 2030 där vi fick mycket positiv feedback  från Jytte. Vi tog oss även en tur över den bredd av EU-direktiv som berör VA-branschen och det vatten vi vårdar, med vatten-, energi-, cirkulär ekonomi-, taxonomi-, säkerhets – och inte minst kemikaliedirektiv – ett 30-tal direktiv. Där nästan alla är under översyn för närvarande. Möten med de fem övriga svenska EU-parlamentarikerna i miljöutskottet är nu inbokade för mars månad – verkligen roligt, ser verkligen fram mot detta.

Veckan innehöll även fortsatta kortmöten med EurEau och våra holländska kollegor för uppdatering om avloppsvattendirektivet och energieffektiviseringsdirektivet.

Som jag skrev om i Brysselbrevet i januari är Svenskt Vatten medlem i EurEau, den europeiska organisationen för vattenbolag. När det gäller avloppsvattendirektivet har vi tillsammans med de andra 29 medlemsländerna i EurEau, under 2021 och 2022, tagit fram en lång rad ståndpunkter och faktaunderlag. Dessa totalt sexton dokument är underlaget inför våra diskussioner om nya avloppsvattendirektivet med EU-kommissionen, EU-parlamentariker och även med Sveriges ständiga representation i Bryssel. 

Läs vidare om avloppsdirektivet