Beställargrupp för läkemedel och mikroplaster – rapporten för 2018-2019 klar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för läkemedel och mikroplaster – rapporten för 2018-2019 klar

I juni 2018 beviljades Svenskt Vatten bidrag av Naturvårdsverket för att bilda en beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Denna rapport utgör en slutlig redovisning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för denna beställargrupp.

Rapporten innehåller också en bedömning av de resultat som aktiviteterna har medfört under 2018 till 2019.

Läs rapporten.

Läs även mer om Beställargruppen