Är privata pengar till VA tänkbart? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är privata pengar till VA tänkbart?

Om privat ägande av VA-anläggningar av till exempel pensionsfonder ska tillåtas handlar Valbarometerns sista fråga. Inför valdagen nu på söndag 11 september får partierna svara på om de anser att ägande av VA-anläggningar ska vara möjligt för andra än kommuner.

Det här var en fråga som besvarades både med tydliga ”Ja” och tydliga ”Nej”. Kanske inte helt överraskande eftersom frågan om privat eller offentligt ägande på många områden är en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster. Men gäller det även inom VA?

Så här är frågan formulerad:

”Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?”

Läs vad partierna svarat HÄR.

Vi har ställt sex olika frågor till riksdagspartiernas kanslier och fått väl genomarbetade och ambitiösa svar från samtliga. Fram till valet 11 september kommer vi att redovisa svaren i vårt nyhetsbrev och på webben, en fråga i taget. Något svar kanske blir avgörande för vem du lägger din röst på i valet i september.