Äntligen säkert att surfa in på Kranmärkt.se - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Äntligen säkert att surfa in på Kranmärkt.se

Svenskt Vatten bedriver sedan flera år tillbaka kampanjen Kranmärkt som är en hållbarhetscertifiering går ut på att verksamheter väljer kranvatten istället för vatten köpt på flaska eller annan förpackning.

De certifierade och övriga intresserade kan bland annat hitta information om kampanjen på hemsidan www.kranmarkt.se (utan prickar över ä). Under senare tid har Svenskt Vatten fått upprörda meddelanden från verksamheter som loggat in på vad de trott var kampanjens hemsida, www.kranmärkt.se (med två prickar över ä), men istället dirigerats vidare till en hemsida med pornografiskt innehåll. Detta har lett till obehag och har stört både de som certifierats som Kranmärkt i sin verksamhet, men även Svenskt Vattens arbete. Det har varit mycket tråkigt och beklagligt att det fått fortgå.

Nu har www.kranmärkt .se dirigerats bort från den pornografiska sidan och leder nu till kampanjen. Det innebär att vi nu, mer ostört, kan fortsätta vårt arbete med att Kranmärka verksamheter.

- Vi på Kretslopp och vatten är glada över att vi nu tillsammans med Svenskt Vatten och alla VA-organisationer i landet kan marknadsföra Kranmärkt mer aktivt igen, kommenterar Helena Wall, kommunikationschef hos Kretslopp och vatten i Göteborg.

För att komma åt problemet inledde Svenskt Vattens miljöjurist Annika Carlsson under hösten 2020 en process i domstolen WIPO, World Intellectual Property Organization. Där bedömdes Svenskt Vatten ha rätt till domänen kranmärkt.se och att den nuvarande innehavaren till domänen kranmärkt.se handlade i så kallad ond tro, det vill säga med negativa avsikter.

Följande argumentation användes för att få rätt till domännamnet.

1-Det omtvistade domännamnet ska vara identiskt eller likna ett varukännetecken, näringskännetecken eller annat som den som söker kan visa att den har en rättighet i

Svenskt Vatten har uppvisat fullmakt och avtal med Göteborg Kretslopp och Vatten, som är den aktör som har registrerat ett varumärke innehållande ordet ”Kranmärkt”. Svenskt Vatten har också visat upp att vi driver hållbarhetskampanjen Kranmärkt. Tvistelösaren bedömde att det därmed bevisats att Svenskt Vatten har en rättighet i domännamnet och har rätt att driva tvisten.

2-Domännamnet är registrerat eller används i ond tro

Svenskt vatten hävdade att innehavaren av domänen kranmärkt.se handlat i ond tro eftersom användare som söker efter Svenskt Vatten eller kampanjen Kranmärkt riskerar att hamna på fel hemsida och ofrivilligt exponeras för pornografi. Innehavarens användning av ”kranmärkt.se” riskerar att skada Svenskt Vatten och kampanjen Kranmärkt. Svenskt Vatten menade också att användningen av kranmärkt.se var ett försök att förmå Svenskt Vatten att köpa domännamnet.

Eftersom ”kranmärkt.se” är registrerat efter att Svenskt Vatten registrerade ”kranmarkt.se” menade tvistelösaren att det är osannolikt att innehavaren saknade kunskap om Svenskt Vattens kampanj. Omständigheterna visade på att innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja Svenskt Vatten goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter. Därmed bedömdes innehavaren handla i ond tro.

3-Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Svenskt Vatten menade att innehavaren inte har någon rätt till kranmärkt.se eftersom den inte bedriver någon verksamhet som använder ordet ”Kranmärkt” och dessutom dirigerar vidare internetanvändaren till en sida som inte har något med ordet ”Kranmärkt” att göra. Innehavaren menade att domännamnet ”Kranmärkt” är en allmänt vedertagen svensk term, vilket tvistlösaren motbevisade. Sammanfattningsvis menade domstolen att det inte framkommit några omständigheter som ger innehavaren rätt till det omtvistade domännamnet.

Eftersom domstolen i samtliga tre kriterier gick på Svenskt Vattens linje beslutades att ”kranmärkt.se” skulle överföras till den sökande.