Välkommen till Vattenstämman 2021 - Digital konferens & utställning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Vattenstämman 2021 - Digital konferens & utställning

Vattenstämman genomförs digitalt 21-22 september 2021 tillsammans med värdkommun Uppsala Vatten. Anmälan är nu öppen.

Under konferensen kommer du som deltagare och utställare, via en digital plattform, ta del av föreläsningar, studiebesök, mingla och diskutera med branschkollegor samt besöka den digitala utställningen. 

För detaljerat program och anmälan, klicka här

Framtidens hållbara vattentjänster – Utblick 2050
VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Vad är framtidens hållbara vattenleverans och vilken roll har framtidens VA-organisationernas roll i omställningen till det hållbara samhället?

Programinnehåll
Vi blickar mot 2050 och spanar på vattentjänsternas roll i samhällsutvecklingen.

Framtidsspaning varvas med konkreta utvecklingsprojekt och politiska perspektiv som driver VA-branschen in i framtiden.
Vi diskuterar lösningar och utmaningar för ett hållbart samhället och hur Vatten och Avlopp kan utgöra motor för omställningen.

Programmet består av tre övergripande block där vi berör cirkuläritet, smarthet och resiliens.

Läs vidare om Vattenstämman 2021