Angående möjlig brist på fällningskemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Angående möjlig brist på fällningskemikalier

Vi vill påminna våra medlemmar om den övergripande Vägledning som finns för prioritering av kloridbaserade fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening i händelse av en bristsituation.

Enligt vägledningen ska följande prioritering gälla:

1) Dricksvattenproducenter

2) Avloppsreningsverk med råvattentäkt som recipient och där misstanke om ökad risk för påverkan på dricksvattenproducenten föreligger

3) Avloppsreningsverk med särskilt känsliga recipienter

4) Övriga avloppsreningsverk

Vi vet att informationen från myndigheter och leverantörer skiljer sig, vilket också försvårar ert arbete.  Informationsbristen är allvarlig och vi arbetar intensivt med att få myndigheter till ökad tydlighet och transparens.

Det är av största vikt att ni vidhåller normala köpbeteenden av kloridbaserade fällningskemikalier. Det innebär att ni inte ska öka inköpen med syftet laghållning. Avvikande köpbeteende riskerar undergräva leverenskedjor och processer och därmed skapa problem som inte finns. En statlig utredning är tillsatt för att utreda behov och förutsättningar för lagerhålling. Dvs förutsättningar för hur en ordnad och nationell lagerhållning kan utformas på längre sikt. 

Lagring är INTE är en åtgärd som ska vidtas!

Läs mer om Svenskt Vattens bedömning och rekommendationer.