Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Säkert dricksvatten i fokus

  21-22 mars i Umeå anordnar bland andra Svenskt Vatten och Vakin en konferens med fokus på säkerhetsfrågor inom VA. Under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj kommer digitalisering och säkerhet att vara ett av huvudspåren. Senare under 2019 kommer Svenskt Vatten även att starta en grundutbildning inom VA-relaterat säkerhetsarbete.

 • Problemfylld sommar leder till eftertanke

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Sommaren 2018 var varm, torr och lång. På många ställen i landet uppstod kapacitetsproblem på dricksvattenssidan, med bevattningsförbud som konsekvens. Inte minst de som ansvarar för dricksvattenförsörjningen på VA-verken hade en problemfylld sommar.

 • Grupp ska underlätta rening av läkemedel och mikroplaster

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Erik Wall, chef för Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet, har utsetts att leda sekretariatet på Svenskt Vattens nya beställargrupp. Syftet med gruppen är att försöka hitta sätt som underlättar införandet av läkemedelsrening och rening av andra föroreningar. Det kan exempelvis vara att enas om metoder, tekniska krav och kriterier vid upphandling.

 • Vattenbokhandeln i ny tappning

  Svenskt Vatten har ersatt den gamla Vattenbokhandeln med en modern e-handelslösning. I dagsläget finns det drygt 600 publikationer och forskningsrapporter att köpa eller ladda ner.

 • Bristfälligt vattenskydd risk för framtiden

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. – Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att ansöka om vattenskyddsområden och att Länsstyrelsen ska vara skyldig att besluta. Idag föreligger inte någon skyldighet och det leder till att cirka 25 procent av Sveriges kommuner helt saknar vattenskydd. Det berättar Clara Lidberg, jurist på Svenskt Vatten.

 • Pär Dalhielm som Lucka 21 hos Miljö&Utveckling

  Som lucka 21 intervjuas Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm i Miljö&Utveckling.

 • Svenskt Vattens kontor under helgerna

  Vårt kontor är obemannat mellan 24 december 2018 och 6 januari 2019.

 • Ny skadeståndsdom efter källaröversvämning

  Svenskt Vatten skrev i oktober om ett skadeståndsmål då fastighetsägaren och VA-huvudmannen fick delat ansvar för en översvämningsskada. Nu har Mark- och miljööverdomstolen upphävt VA-nämndens beslut och avslagit fastighetsägarens skadeståndsyrkande.

 • Adidas fortsätter att sälja silverbehandlade kläder trots fara för vattenmiljön

  I ett brev till en lång rad svenska sportkedjor uppmanar Svenskt Vatten dem att fasa ut alla kläder som behandlats med silver från butikshyllorna. - Silver är giftigt i vattnets kretslopp och vi vill informera sportkedjorna hur de på ett enkelt sätt kan bidra till bättre miljö och friskare vatten, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

 • Rent vatten räddar liv

  För fjärde året i rad stöttar vi WaterAid Sverige med en julgåva. Tillsammans kan vi hjälpa de 844 miljoner människor på vår jord som inte har tillgång till rent vatten.