Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vattenskolan är tillbaka!

  Vår mycket populära Vattenskola är tillbaka! Grodan Svea har blivit Grodan Kai och tar med oss på en resa längs vattnets väg.

 • KemI: Användningen av PFAS, högfluorerade ämnen bör upphöra på sikt

  I dag har Kemikalieinspektionen överlämnat sin strategi för att minska användningen av PFAS till miljöminister Karolina Skog. KemI framhåller att användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, bör upphöra på sikt. Det stämmer väl överens med slutsatserna i Svenskt Vattens rapport "PFASA ut PFAS" som publicerades i december 2015.

 • Tömning av vatten från privat badpool i trädgård

  Sommaren är äntligen här. Vi får nu många frågor från medlemmar om vilka råd de kan ge till privatpersoner om var de kan göra av vattnet från sin privata pool. Här kommer några råd från oss på Svenskt Vatten.

 • Nordiska fosforkonferensen i Malmö 27-28 oktober

  Torsdag 27 - fredag 28 oktober anordnas i Malmö den första nordiska fosforkonferensen. Konferensen är ett samarrangemang mellan de nordiska branschorganisationerna för avfall och vatten. Anmäl dig senast 31 augusti så får du reducerad avgift.

 • Bättre dricksvatten med fler barriärer i vattenverket

  En studie har visat att i områden som försörjs av vattenverk med flera barriärer mot mikroorganismer är magsjukefallen färre än i områden där vattenverken är sämre utrustade. Detta visar att barriärerna har effekt.

 • Nu är taxestatistiken för 2016 presenterad

  Dagens va-abonnenter betalar ofta en avgift som inte motsvarar den verkliga kostnaden för den nödvändiga infrastrukturen för vatten och avlopp. Detta eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare generationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts behöver dessa finansieras med nya investeringar.

 • Strategi för material i kontakt med dricksvatten

  Boverket har utarbetat en strategi för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor om material i kontakt med dricksvatten.

 • Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle

  Den 25 maj biföll riksdagen proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. Det innebär att från och med 1 juli 2016 gäller nya villkor för skattebefrielse på exempelvis biogas.

 • Miljöexpertens tips för att spara vatten

  Det råder vattenbrist på många håll i Sverige men det finns bättre sätt än att kissa i duschen för att göra en miljöinsats. Svenskt Vatten medverkade idag i Nordegren & Epstein i P1 för att reda ut miljövinsterna.

 • Samarbete för vattenförsörjningen i Sydöstra Sverige

  Vattenbristen i Sydöstra Sverige, framförallt på Öland, blir mer och mer akut. Idag besökte därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Öland för att få information om läget. På mötet deltog även Svenskt Vattens vd Anna Linusson.