”Man ger ett par timmar och får ännu fler tillbaka” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Man ger ett par timmar och får ännu fler tillbaka”

Personlig utveckling, effektiv kommunikation för den egna organisationen och goda möjligheter att påverka VA-kommunikationen över hela Sverige. Ja, det är några av fördelarna Vakin ser genom sitt engagemang i Svenskt Vattens kommunikationskommitté samt i styrgruppen och arbetsgruppen för initiativet Framtidens VA-kostnader.

Redan när hon började på Vakin visste Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef, att hon också ville engagera sig utanför organisationens väggar. Sedan flera år är hon med i Svenskt Vattens kommunikationskommitté, där hon jobbar med VA-kollegor över hela landet för att identifiera både gemensamma utmaningar och lösningar. Hon menar att det är väl investerad tid.

– Vi lägger mycket tid tillsammans och får ännu mer tillbaka. Det är verkligen ett riktigt bra, generöst nätverk att ha med sig i det dagliga arbetet.

Möjligheten till engagemang handlar om organisationens kapacitet; som en mellanstor VA-organisation kan Vakin planera och avsätta tid för kommunikatörerna för projekt utöver den dagliga verksamheten. Här finns också en ansvarskänsla gentemot de mindre VA-organisationerna, där många sitter ensamma i sin roll.

Rolig och utvecklande arbetsgrupp

En av Vakins kommunikatörer är Elin Bäckman. Sedan två år är hon med i arbetsgruppen för Framtidens VA-kostnader, där hon senaste året varit projektledare. Dessförinnan arbetade hon med initiativet Hållbar vattenanvändning. För henne är engagemanget en uttalad pusselbit i den personliga kompetensutvecklingen. Här får hon nya synvinklar och perspektiv från olika landsändar. Dessutom är det roligt. Arbetsbelastningen varierar, men det handlar om upp till en dag i veckan.

– Helheten blir helt klart större än delarna när vi får ta fram kloka lösningar tillsammans. Det är även en stor vinst att få vara med att utforma och påverka VA-kommunikationen nationellt. Genomslagskraften blir så mycket större med gemensamma budskap.

Få fler att använda färdiga materialet

Arbetsgruppen har nu tagit fram en stor bank med material, där text, bild, film och illustrationer ligger färdiga att användas för exempelvis webb, nyhetsbrev, rapporter eller skyltar. Fokus ligger nu på att förankra och sprida materialet för att få ännu fler att använda det.

Därefter börjar det bli dags att sätta punkt för projektet, åtminstone i den här formen. Men när projektet är över finns fortfarande någonting viktigt kvar: ett ovärderligt nätverk av VA-kommunikatörer. Någon uppmaning till andra som är intresserade av att engagera sig?

– Ta chansen om du får möjlighet, du lär dig massor och utvecklas personligen, säger Elin Bäckman. Men var medveten om att det handlar om arbete och inte bara prat. Var beredd att hugga i!