Svenskt Vatten söker forsknings- och utvecklingsledare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten söker forsknings- och utvecklingsledare

Forskning, utveckling och innovationer inom VA-branschen

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.  
 
Branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra och aktivt driva mot en hållbar samhällsutveckling. Vi vill nu lyfta den branschfinansierade forskningen till nästa nivå för att stötta denna utveckling.

Ditt sammanhang på Svenskt Vatten

Vi vill vara en stark aktör för en hållbar samhällsutveckling och en pådrivare för hållbart nyttjande av vattenresurser. Våra huvudsakliga arbetsområden är policyutveckling, medlemsstöd, branschstandarder, att främja forskning och innovation. Förändringar i omvärlden är en stark faktor och forskning, nätverkande, media, politiska utspel utgör naturliga inslag i vår vardag. Det ställer krav på såväl operativ, taktisk och strategisk förmåga. Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är viktiga ingredienser. 
Du kommer att tillhöra Vattentjänstenheten som består av erfarna personer. Alla med en stark motor och hög kompetens inom sina sakområden (dricksvatten- och avloppsfrågor, juridik, miljö, teknik, forskning, klimatanpassning, civil beredskap samt policyutveckling).  

Rollen 

Branschen står inför nya utmaningar där VA-organisationens grundkapacitet kommer ställas på prov. Forskning och utveckling i framkant är en del av branschens verktygslåda för att stärka Sveriges VA-organisationer.  
 
I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att:

  • Huvudansvar för Svenskt Vatten utveckling (SVU) vad gäller inriktning, kvalité och spridning.
  • Sammankallande och sekreterare för Svenskt Vattens Utvecklingskommitté (SVU-kommitteen) där VD för Svenskt Vatten är ordförande.
  • Hålla samman och driva Svenskt Vattens arbete med branschforsknings- och utvecklingsarbete framåt tillsammans med andra på kansliet och med medlemmarna. 
  • Medverka i nätverk för branschforskning och samordna/främja befintliga vetenskapliga VA-kluster inom Sverige, med andra nordiska och europeiska länder.
  • Verka för utbyte och innovation mellan näringsliv och VA-bransch.
  • Verka för en ökad integrering av VA-branschens forskning med andra relevanta forskningsområden.  
     

Eftersom Svenskt Vattens medlemmar och partners finns i hela Sverige och till viss del Norden och EU, så förekommer resor med övernattning. 

Din bakgrund

Du har ett stort intresse och engagemang för VA-branschens forskningsfrågor.  
 
Du har naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Du har sannolikt disputerat inom ett ämne relevant för tjänsten och har erfarenhet av arbete med forsknings-/utvecklingsfrågor. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext. Du kan förstå, tala och skriva engelska obehindrat. 
 
God förmåga att formulera dig i skrift– på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän. Du har en pedagogisk förmåga som gör dig till en god kommunikatör. Du har vana att tala inför andra.

Vem är du / Dina egenskaper

Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du är bra på att lyssna in andra människor och att få ihop en gemensam linje som alla kan stå bakom. Du är noggrann, följer upp saker utan att fastna i detaljer. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. 
 
Vi ser framför oss en empatisk person med ett starkt intresse för att i samarbete utveckla branschens nutida och framtida forskningsfrågor inom Svenskt Vattens uppdrag.  
 
Du är snäll, äkta och tydlig. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit. 

Tjänsten och ansökan

Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm, men placering på annan ort är inte uteslutet. 
Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se  
Sista ansökningsdatum fredagen den 14 juni 2024. 
Kontakt: Henrik Wingfors, enhetschef Vattentjänstenheten, telefon 076-623 63 55