Hoppa till huvudinnehåll

Habo kommun söker en VA-chef

Som VA-chef arbetar du både operativt och som stödfunktion i det strategiska VA-arbetet. Sista ansökningsdag är 2019-08-11.

Tekniska förvaltningen består efter organisationsförändring av sex enheter, fastighet, plan- & exploatering-,bygglov, kost- , gata/park- och va-enheten. Drivs du av att få vara med på en spännande tillväxtresa och kunna få vara med och påverka och leda personal så kanske den här rollen kan passa dig.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

  • Personalledning
  • Projektledning
  • Ansvar för planering, projektering och upphandling av entreprenader och anläggningsarbeten
  • Ekonomisk planering, budgetering och uppföljning.
  • Framtagande av underhållsplaner och reinvesteringsplaner
  • Samverkan med övriga enheter inom tekniska förvaltningen framför allt gatu/parkenheten och plan & exploateringsenheten.
  • Kontakter med andra myndigheter.

Som VA-chef arbetar du både operativt och som stödfunktion i det strategiska VA-arbetet. Tillsammans med dina kollegor och medarbetare ansvarar du för att säkerställa att kommunens vatten och avloppsanläggningar drivs så optimalt som möjligt. Du kommer även arbeta med nya exploateringsområden som drivs i såväl kommunal som privat regi. Som enhetschef så kommer arbetsuppgifterna att innehålla personal- och budgetansvar samt att övergripande styra verksamheterna mot uppsatta mål. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer i förvaltningen och du är direkt underställd förvaltningschefen.

Sista ansökningsdag 2019-08-11

Mer information och ansökan.