Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens PFAS-nätverk

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan VA-huvudmän som påverkats av PFAS i vatten, antingen i det kommunala dricksvattnet eller i enskilda brunnar som därmed kan behöva ersättas med kommunalt dricksvatten.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar och de personer som inom dessa medlemsorganisationer arbetar med eller ansvar för att hantera PFAS-relaterade problem.

Aktiviteter

För närvarande ingen planerad aktivitet.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se)