Nätverk för fosfor och andra avloppsresurser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk för fosfor och andra avloppsresurser

Nätverket arbetar för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för.

Läs mer om Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser