Hoppa till huvudinnehåll

Christopher Gruvberger

Bevakningsområden: biogas/energi/klimatpåverkan, resurshushållning (slam, näringsämnen, organiskt material, avloppsvatten), tillskottsvatten reningsverk <2 000 pe