Kommunikationskommitténs magi sitter i samverkan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskommitténs magi sitter i samverkan

Det är spännande tider i kommunikationskommittén. Årets planeringsdagar ligger precis runt hörnet och arbetet med de övergripande koncepten fortlöper. Anna-Lena Fomin är kund- och kommunikationschef på Vakin och en av medlemmarna i kommittén. Hon lyfter samverkan och det nationella perspektivet som utmärkande för arbetet.

– Som medlem i kommunikationskommittén får man möjlighet att tänka större än den egna verksamheten, och man får möjligheten att göra det här tillsammans med andra kompetenta personer runtomkring i VA-Sverige, säger hon.

Svenskt Vattens kommittéarbete sammanför medlemmar från olika delar av VA-Sverige. För kommunikationskommittén handlar uppdraget främst om att skapa strategier och koncept som stödjer Svenskt Vattens övergripande strategi och kan vara en hjälp för kommunikatörer runt om i Sverige. Det kräver förmågan att ändra sitt perspektiv och lyfta blicken, men ger också förutsättningar att ta med innovativa lösningar och koncept tillbaka till sin hemorganisation. På frågan om kommitténs främsta egenskaper lyfter Anna-Lena Fomin det gemensamma arbetet. 

– Magin finns i samverkan det är där vi kan göra en förflyttning tillsammans, konstaterar hon. 


Anna-Lena Fomin, Vakin

Nationella kommunikationskoncept

Både i kommittén och i dedikerade arbetsgrupper tas koncept fram som sedan delas med Svenskt Vattens medlemmar. Bland dessa finns Hållbar vattenanvändning, VA-kostnader och Klimatneutral VA. 

– Kommunikationen hålls ihop i kommunikationskommittén. Vi är både ett bollplank och ett arbetsredskap för arbetsgrupperna och medlemmarna, säger Anna-Lena. 

Trots att kommittémedlemmarna kommer från olika organisationer, samtliga med sina specifika förutsättningar, är utmaningarna ofta gemensamma vilket ger en ökad samstämmighet. Vid flera tillfällen har sådana utmaningar tagits upp i kommittén som då kan tillsätta resurser och arbeta med frågan tillsammans. 

– Det är otroligt givande att få bolla sina gemensamma utmaningar och arbeta tillsammans med andra för att hitta lösningar och förslag som kan användas i den egna organisationen samt vara till hjälp för andra, fortsätter hon. 

”Man behöver inte uppfinna hjulet själv”

Ytterligare en aspekt som lyfts fram kring kommittéarbetet är möjligheten att utöka sitt nätverk till övriga VA-Sverige. Anna-Lena förklarar att tröskeln för att kontakta någon av de andra medlemmarna för att be om deras insikter eller lösningar är låg.  

– Det finns en väldig generositet och kunskap inom branschen, säger Anna-Lena. 

För att arbetet ska vara givande krävs det dock en hel del av medlemmarna. Engagemang och prioritering lyfts fram som helt avgörande, något som kan bli tidskrävande. Just därför menar Anna-Lena att det krävs ett visst mandat och förankring i hemorganisationen för ett lyckat deltagande. Det krävs att man är bidragande likväl som mottagande. 

– Man behöver vara ett filter åt två håll, dels samla in och ta med uppslag hemifrån, dels uppmärksamma vad som händer hos andra och förmedla tillbaka, avslutar hon.