Hoppa till huvudinnehåll

IWA World Water Congress & Exhibition

Den 9-14 maj 2021 står Köpenhamn värd för världens största VA-kongress och mässa. Vi lever i en föränderlig och osäker tid men hoppas fortsatt på att konferensen kan genomföras på plats i Köpenhamn.

Under rubriken The Virtual Road to Copenhagen kommer en rad online events och webinarier genomföras fram till maj 2021. Anmäl dig till det danska IWA 2020 nyhetsbrevet via https://www.danva.dk/iwa2020/ för att få information om aktiviteter och events.

Unikt tillfälle att synas i gemensam svensk monter

Förra årets kongress i Tokyo samlade närmare 10 000 deltagare från mer än 100 länder. Kongressen är ett tillfälle att träffa och skapa kontakter med näringsliv, branschorganisationer, forskning, kommunala, regionala och statliga organisationer – från hela världen. Kongressen kommer sannolikt inte att arrangeras i något av de nordiska länderna igen under en lång tid framöver.

Parallellt med kongressen pågår också en mässa med utställare från hela världen. Representerade bland utställarna finns leverantörer, konsulter och forskningsorganisationer, men även länder, städer, VA-organisationer och ideella organisationer.

Svensk monter

På IWA:s World Water Congress & Exhibition 2021 i Köpenhamn ställer den svenska VA-branschen därför ut med ett gemensamt tema för att marknadsföra svenska företag och organisationer i branschen och Sverige som marknad.

Målet med en gemensam svensk monter på kongressen är:

 • Lyfta fram både stora och små svenska företag och organisationer inom vatten & avlopp i ett internationellt sammanhang.
 • Visa Sverige som ett föregångsland med fokus på hållbara systemlösningar.
 • Skapa en arena för att lyfta prioriterade frågor för de organisationer som deltar i utställningen.
 • Skapa en fysisk mötesplats som attraherar besök och ger möjlighet till nätverkande och personliga möten.

“Made in Sweden – building on 100 years of innovation for waterwise communities”

Med temat “Made in Sweden – building on 100 years of innovation for waterwise communities” vill vi lyfta Sveriges långa historia av uppfinningsrikedom och innovation inom många områden. Inte minst inom vattenområdet har vi varit ett föregångsland med tidig utbyggnad av gemensamma vatten- och avloppssystem. Vi är ett land som ser ett helhetsperspektiv, som tänker holistiskt för att driva en stark utveckling genom gränsöverskridande samarbeten och samverkan. Samtidigt har vi höga ambitioner och visioner inför framtiden – Sverige ska fortsätta vara en förebild. Våra innovationer och företag vill och behöver nå ut till en global marknad för att göra skillnad.

Fokusområden under detta tema är:

 • Systemlösningar för hållbar samhällsbyggnad genom samverkan mellan näringsliv, akademi, och offentliga aktörer. Innovativa svenska lösningar inom vattenområdet bidrar globalt till rent vatten för alla människor och utveckling av vattenkloka städer. De svenska lösningarna innebär ett holistiskt synsätt när det gäller vatten & avlopp.
 • Hållbar tillväxt där höga ambitioner och ekonomisk tillväxt förverkligas samtidigt som miljöpåverkan minskas. Högt värderade vattenresurser är av god status, skyddade från källa till hav och tryggar robust vattenförsörjning med miljö och samhällsnytta i fokus.
 • Cirkulär ekonomi genom helhetstänkande och samverkan. Alla aktörer inom samhällsbyggandet värderar vatten som resurs och samverkar för en långsiktig utveckling mot cirkulära flöden och hållbara system.

Delta i svenska montern och visa upp ditt företag

Nu finns en unik möjlighet att visa upp svenska företag, innovationer och styrkeområden i den gemensamma svenska montern i Köpenhamn. Satsningen handlar om att organisera en gemensam svensk monter på mässan för att visa upp det senaste inom teknik, tjänster och forskning, men också arrangera gemensamma aktiviteter för svenska besökare på konferensen.

Temat för den svenska montern är “Made in Sweden – building on 100 years of innovation for waterwise communities”. Nu bjuder vi in svenska företag och organisationer att medverka och visa hur ni som företag eller organisation bidrar till det övergripande temat!

Prislista och erbjudande (pdf)

Vad får man ut av att medverka?

Målgruppen på kongressen är huvudsakligen beslutsfattare (politiker och chefer), strateger i ledande roller och forskare/specialister. Som utställare och deltagare har man stor möjlighet att skapa nya kontakter och använda montern för att visa upp sitt företag eller organisation och skapa intresse.

 • Ta del av det senaste inom forskning och utveckling inom vattenområdet
 • Bredda nätverk och kontakter, både nationellt och internationellt
 • Använda montern som mötesplats för personliga möten
 • Använda IWAs "match making" för hjälp med att identifiera potentiellt intressanta kontakter

Arbetsgrupp för svenska montern

Branschorganisationen Svenskt Vatten har initierat arbetsgruppen, som nu består av Svenskt Vatten, RISE Research Institutes of Sweden (projektledare på uppdrag av Svenskt Vatten), Stockholm Vatten och Avfall, WIN Water, Gryaab, Varim och Sweden Water Research.

Kontakt

Har du frågor om erbjudandet och IWA kongressen? Kontakta projektledarna på RISE:

Magnus Arnell, 072-727 61 40, magnus.arnell@ri.se

Christoffer Wärff, 070-319 63 24, christoffer.warff@ri.se