Cirkulär vattenhantering – ett paradigmskifte 28-29 november i Luleå - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulär vattenhantering – ett paradigmskifte 28-29 november i Luleå

Kraven på samhällets vattensystem fortsätter att öka samtidigt som vi står inför nya utmaningar till följd av inte minst klimatförändringar, säkerhetshot och behovet av både förnyelse och underhåll.

Under denna konferens diskuterar nationella och internationella forskare, konsulter och VA-branschen utmaningar och lösningar samt spanar in i framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället. 

Läs vidare här