Hoppa till huvudinnehåll

IWA konferenser – nationella och internationella

IWA Sverige stödjer flera aktiviteter och konferenser i Sverige varje år till fördel för alla svenska medlemmar i Internationella Water Association. Nedan hittar du några av dessa samt internationella IWA konferenser.

  • IWA International Young Professionals Conference, 23-27 juni 2019

    Är du ung och verksam inom vattenområdet? Missa då inte IWA-konferensen för och av unga! Konferensen kommer att hållas i Toronto, Kanada, den 23-27 juni 2019 och vänder sig till unga talanger som brinner för att bidra till att leverera lösningarna för en hållbar vattenförvaltning.

  • WATERMATEX 2019 – En konferens om digitalisering, Big data och digitala tvillingar

    1-4 september 2019 i Köpenhamn. WATERMATEX arrangeras vart fjärde år och fokuserar på olika typer av modeller för att lösa problem inom vattenrelaterade områden såsom dricksvattenproduktion och -distribution, avloppsvattenrening, ledningsnät, ytvatten och grundvatten.

  • NORDIWA 2019 Helsinki 23–25 September 2019

    Leading Nordic event for water professionals – experts and practitioners, managers and operators: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others with an interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. The deadline for submission of the abstracts is January 20th 2019.