Fängelse införs i straffskalan för dricksvattenproducenter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fängelse införs i straffskalan för dricksvattenproducenter

Regeringen har inte lagt fram förslag om vattenskyddsområden som Dricksvattenutredningen föreslog som förutsättning för att fasa ut den generella tillståndsplikten för spridning av bekämpningsmedel, men fattat beslut som underlättar spridning av bekämpningsmedel. Istället har regeringen föreslagit straff för dricksvattenproducenter som ovetandes kan få sin vattentäkt förgiftad, vilket Svenskt Vatten varit emot.

Miljö- och jordbruksutskottets (MJU:s) betänkande om sanktioner med fängelse i straffskalan för bl.a. dricksvattenproducenter publiceras den 18 maj och lagen beslutas den 23 maj.

Läs här:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/effektivare-sanktioner-i-livsmedelskedjan_H501MJU20.

Svenskt Vatten anser att detta är ett exempel på orimlig balansering av politiskt agerande.