”Vi ska inte vinna OS-guld i att vara bäst på Dricksvattendirektivet” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Vi ska inte vinna OS-guld i att vara bäst på Dricksvattendirektivet”

Dricksvattendirektivet ska implementeras till årsskiftet och verktyg för att förenkla arbetet är hett eftertraktade. Just ett sådant verktyg, i form av en strukturerad Excelmall, presenterades under Kommunikationskonferensen.
– Det har underlättat min vardag, och underlättar det för fler är det bara positivt, säger Johan Sjödin, kommunikatör på Vakin och personen bakom Excelmallen.

Med reaktionerna från Kommunikationskonferensen färskt i minnet kan Dricksvattendirektivet kännas som en övermäktig motståndare. Johan Sjödin berättar att tanken på att ta fram en pålitlig guide föddes ur behovet att angripa direktivet på ett enklare sätt. 

– Hur ska man kommunicera något till ingenjörer, jurister, chefer, medarbetare? Det går inte att slänga fram ett Dricksvattendirektiv på 62 sidor, säger han.

Genom att strukturera och bryta ned direktivet till mindre beståndsdelar gick projektet från att kännas övermäktigt till genomförbart. 

– Dela upp det i stället för att bara se de här tjocka luntorna – plocka ut varje uppgift och förenkla. Vad har vi gjort, vad är inte gjort, vem ska göra vad, var finns det?

Johan Sjödin beskriver själv mallen som en ”att göra-lista” fast i Excel-format. På Vakin har mallen använts i arbetet med artikel 16 och 17, de artiklar som direkt berör det kommunikativa arbetet gentemot kund. Genom att även lägga till de direkta kopplingar som finns till direktivet har man även kunnat strukturera arbetet enligt en rangordningsprincip där det viktigaste har prioriterats. Den viktigaste lärdomen hittills? Att hitta rätt ambitionsnivå. 

– Vi ska inte vinna OS-guld i att vara bäst på Dricksvattendirektivet, men vi ska klara kvalgränsen, säger Johan. 

Mallen kan ses som en guide att hålla i handen genom arbetet med direktivet – enkel att dela, enkel att sortera och enkel att få överskådlig. Den har gjort att införandet av de nödvändiga förändringarna inför 2023 blir ett tydligt projekt, vilket underlättat arbetet för Vakin, även om vissa punkter fortfarande diskuteras.  

– Det blir många följdfrågor kring en fråga. Avgränsningsfrågorna har varit en utmaning, men till slut landar man i något som är konstruktivt, vettigt och förenklande, säger Johan. 

Han lyfter även det faktum att den största utmaningen med direktivet fortfarande ligger framför oss, när arbetet går från ett avgränsat projekt till en del av verksamheten. Där ingår ett kontinuerligt arbete både ur ett VA-tekniskt perspektiv, och ur ett informationsperspektiv. Även där menar Johan att nyckeln blir att bryta ner arbetet i beståndsdelar, förankra arbetet i den egna organisationen och våga avgränsa sin roll till specifika arbetsuppgifter.

– Det gäller att vara försiktig med att ta på sig saker som är utanför den kommunikativa biten med kommunikation till våra kunder, säger han. 

Johan avslutar även med att lyfta vikten av samarbete i frågan, att underlätta för andra i samma situation genom att dela med sig av system, mallar och verktyg. För den som vill använda sig av mallen i sitt arbete med Dricksvattendirektivet hittas den här