”Att kunna hjälpas åt är en styrka” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Att kunna hjälpas åt är en styrka”

Gemensamma kommunikationsinsatser ger bättre effekt. Med den ansatsen har Uppsala Vatten engagerat sig i både kommunikationskommittén för Svenskt Vattens medlemmar och branschinitiativet Hållbar vattenanvändning.

Fritt från konkurrens och i stort sett samma utmaningar runt om i landet. Ja, VA-organisationerna har en stor fördel jämfört med många andra branscher när det gäller kommunikation: de olika verksamheterna kan samverka och dela information för att stötta och lyfta varandra. Det här är något som Svenskt Vatten och medlemmarna tagit fasta på i de branschgemensamma initiativen.

Christina Bostedt, marknads- och kommunikationschef på Uppsala Vatten, sitter med i kommunikationskommittén medan Jonathan Sohl, kommunikatör på Uppsala Vatten, är med i arbetsgruppen för Hållbar vattenanvändning. De menar att det är viktigt att branschen jobbar tillsammans för att organisationerna inte ska behöva uppfinna hjulet på olika håll.

– Eftersom vi alla arbetar med viktiga frågor kopplade till VA tjänar vi på att göra gemensam sak, säger Christina Bostedt. Som en av de större VA-organisationerna har vi mer resurser och tycker det är viktigt att vara med och bidra.

Effektivt med färdigt material

Ett exempel på en fråga som delas av VA-organisationerna är behovet av att hushålla med vatten. Konceptet Hållbar vattenanvändning var det första branschgemensamma initiativet som drog i gång. Jonathan Sohl har i princip varit med sedan start 2020. I början la han en hel del arbetstid – särskilt som upplägget var obruten mark – medan han nu lägger ungefär en halvdag i månaden löpande.

– Att ta fram färdiga koncept som alla sedan kan använda är väldigt effektivt och förenklar för både små och stora organisationer. Dessutom skapas en bättre igenkänning med enhetliga budskap, särskilt när materialet används nationellt.

Uppsala vatten använder själva materialet. I början av sommaren, då det var varmt och torrt, använde de exempelvis färdigt material kopplat till att spara vatten i ett kritiskt läge för att snabbt kunna köra en digital kampanj.

Finns fler fördelar med de gemensamma insatserna? Själva nätverket; att lära känna andra kommunikatörer och kunna bolla frågor också bortom initiativet är en stor fördel. Många kommunikatörer sitter ganska ensamma och har ibland även flera olika roller inom organisationen.

Kommunernas vattenanvändning adresseras

Vad står då näst på agendan för Hållbar vattenanvändning? Arbetsgruppen tar nu fram nytt material anpassat för målgruppen fastighetsägare. De jobbar också med att påverka hur kommunerna själva hanterar sin vattenanvändning, som exempelvis bevattningen. Det är viktigt eftersom kommunens agerande ofta sätter tonen för allmänhetens attityd. En annan bit är att försöka få in vattenanvändning som en indikator och styrfaktor i kommunens verksamhet.

– Vi tittar dessutom på hur vi kan arbeta strategiskt med budskapen kopplade till Hållbar vattenanvändning inom ramarna för andra initiativ och arbetsgrupper på Svenskt Vatten, säger Jonathan Sohl. Då får budskapen ännu större effekt.