Kommunikationskonferens i Stockholm 24-25 jan 2018 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskonferens i Stockholm 24-25 jan 2018

Vatten, en Valfråga 2018,
boka in kl 12.00 24/1 -kl 13.00 25/1

Anmälan för deltagande och logiScandic Alvik

Inbjudan till Svenskt Vattens första kommunikationskonferens i pdf-from

 • Konkreta tips på hur du kan kommunicera och påverka fler att se vatten som en viktig och prioriterad valfråga 2018.
 • Nätverka och träffa kollegor. Diskutera gemensamma utmaningar inom VA-kommunikation.

Agenda onsdag 24 jan

 • Kl 12.00-13.00 Gemensam lunch på Scandic Alvik
 • Kl 13.00-13.30 Svenskt Vatten hälsar välkommen samt presentationsrunda
 • 13.30-15.00 Så påverkar EU ditt kommunikationsarbete. Inom VA påverkas vi av beslut som fattas på EU-nivå. Det färgar bland annat hur och vad vi kommunicerar till våra intressenter som t ex myndigheter, politiska företrädare och lokalmedia. Svenskt Vatten har flera experter representerade i EurEau, som bevakar Svenskt Vattens medlemmars intressen i EU, och dagen till ära har vi två gästtalare på plats som arbetar inom EurEau´s kommunikationsstab:
  Carla Chiaretti, Head of Policy EurEau. Water Matters
  Aktuella politiska utmaningar.
  Caroline Greene, EurEau Communications Manager EurEau. Water Matters.
  Berättar bland annat om EurEaus kampanjarbete.
 • Kollegor från Svenskt Vatten berättar om produktlanseringar som har berört VA-branschen och som Svenskt Vatten har påverkat utfallet av eller fått att utebli helt.
 • Kl 15.00-15.30 Fika
 • Kl 15.30-17.00 Vad gör en fråga till en valfråga?
  Gästtalare:
   Ulrika Stuart-Hamilton är generalsekreterare för Famna och har arbetat som opinionsbildare och chef under lång tid – med anknytning till det offentliga samtalet. Hon kommer att tala om politisk kommunikation och vad som gör en fråga till en valfråga.
  Rundabordssamtal om hur vi jobbar lokalt med påverkansarbete idag och hur vi kan lyfta vattenfrågorna inför respektive efter valet? Vilka samhällsaktörer vill vi påverka och vad bör de veta/kunna? Vad vill vi uppnå?
 • Kl 18.30 Gemensam middag och nätverksmingel på Stadshuskällaren, Stockholms Stadshus.

Agenda torsdag 25 januari

 • Kl 09.00-10.15 Workshop: Att omvärldsbevaka och nå ut till rätt målgrupp, via sociala medier (twitter, Facebook), under valåret 2018
 • Kl 10.15-10.30 Fika
 • Kl 10.30-12.00 Forts workshop med Per Frykebrant: Hur når vi ut via sociala medier (twitter, Facebook) Hands on tips(del 2)
  • Rundabordssamtal baserade på tips och övningar: om hur din organisation når ut med budskap till prioriterade intressenter och lämpliga kanaler för att nå dessa.
  • Sammanfattning av dagarna.