Dagvattnets dag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattnets dag

Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Dagvattnets dag syftar till att få flera att uppmärksamma detta. I år uppmärksammar vi särskilt regnvatten och vart det tar vägen.

Dagvattnets dag är 24 september - samma datum varje år, oavsett veckodag. 

Huvudmålgrupp är branschen – både VA-organisationer, kommuner och konsulter inom VA, projektering, film- och spolning med flera. Allmänheten är sekundär målgrupp. 

Årets tema och kommunikation på sociala medier

I år kommunicerar vi med särskilt fokus på vart regnvattnet tar vägen. Under söndag den 24 september sprider vi kunskap om regnvattnets väg genom staden och hur vi gemensamt kan bidra till statusen på vårt dagvatten. Material finns i årshjulet för Hållbar Vattenanvändning.

På initiativ av VA SYD

VA SYD är en av Sveriges största VA-organisationer med fem medlemskommuner; Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, vasyd.se.