Material till Klimatneutral VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Material till Klimatneutral VA

På den här sidan hittar du material som underlättar din organisations arbete med initiativet Klimatneutral VA-bransch. Sidan är endast tillgänglig för anslutna organisationer och för dessa är materialet fritt att använda i egna kanaler.

Här nedan hittar du, förutom själva klimatberäkningsverktyget och manualen (på svenska och engelska), också kommunikationsstöd:

  • Texter. Vi har tagit fram grundtexter för både internt och externt bruk, tänkta att användas när ni kommunicerar anslutningen och initiativet. Vi har försökt hitta minsta gemensamma nämnaren som passar både små och stora VA-organisationer, men all text går bra att anpassa efter de egna förutsättningarna.
  • Bilder. Du hittar nio olika bilder i både liggande och stående format, fria att användas inom initiativet. Här finns dessutom en illustration som ger en översiktlig bild.
  • Logotyper. Initiativet har en egen logotyp som vi lagt upp i en rad olika format.
  • PowerPoint-mall. Mallen innehåller exempelsidor med texter och innehåll som du kan plocka fritt ur och anpassa. I mallen finns också ett antal mallsidor med bilder och illustrationer som går att plocka in i presentationen. Du hittar användarinstruktioner på första sidan i mallen.

Bilder

Foton i liggande format (nio stycken i zip-fil, maj 2023)

Foton i stående format (nio stycken i zip-fil, maj 2023)

Material på svenska

Klimatberäkningsverktyg (excel, september 2023)

Användarmanual (pdf, september 2023)

Kommunikationsstöd, förslag 1 (word, september 2023)

Kommunikationsstöd, förslag 2 (word, september 2023) 

PowerPoint-presentation (mall ppt, maj 2023) 

Övergripande illustration (png, maj 2023)


Material in English

Climate calculaton tool (xlsx, August 2023)

User manual (pdf, August 2023).