varför - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varför beräkna klimatpåverkan?

Koldioxid och andra växthusgaser gör det globala klimatet varmare.
Förbränning av fossila bränslen, som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen.

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk.
Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att uppnå Sveriges miljömål om begränsad klimatpåverkan är det viktigt att VA-sektorn, likväl som andra sektorer, är med och arbetar för ett minskat klimatavtryck. 

Det är viktigt att veta varifrån utsläppen kommer och hur stora de är.
Arbetet med klimatberäkningar ger konkreta siffror som kan användas för att göra rätt prioriteringar, sätta in effektiva förbättringsåtgärder och formulera mål. Det är även ett pedagogiskt sätt att visa resultaten av genomförda förbättringsåtgärder. Dessutom ökar det kunskapen om systematiskt hållbarhetsarbete och klimatneutralitet inom verksamheten.

Kraven på klimatkoll ökar både från internt och externt håll.
Intressenter som ägare, kunder och medarbetare ställer ofta krav på att företag och organisationer arbetar med och har koll på sina klimatutsläpp. Allt fler omfattas också av lagen om hållbarhetsredovisning.