Hoppa till huvudinnehåll

Vad är målet med initiativet?

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle och flera av Svenskt Vattens medlemsorganisationer har uttryckt en önskan om ett branschgemensamt mål. Genom en gemensam riktning kan vi samverka och få större utväxling på insatserna. Vår förhoppning är att medlemmarna ska se nyttan av initiativet, samt inspireras att prioritera och påbörja ett eget arbete utifrån sina förutsättningar. Genom att beräkna, följa upp och formulera en målbild, kan varje organisation bidra till branschens gemensamma vision. Ytterst är målet att det totala klimatavtrycket från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll.

Vi ser också att många andra branscher går samman för att adressera klimatutmaningarna, som exempelvis inom initiativet Fossilfritt Sverige. Samma sak sker hos branschorganisationerna för VA i Danmark och Norge, liksom i Storbritannien. Klimatkonventionen UNFCCC har även initierat den globala kampanjen Race To Zero för att få fler organisationer att åta sig att uppnå netto-noll klimatutsläpp till 2050.