kategorier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka kategorier inkluderar klimatberäkningsverktyget?

Beräkningsmodellen i verktyget följer strukturen för Greenhouse Gas Protocol, där vi gjort ett urval av kategorier i olika Scope. Det gör vi för att enbart inkludera klimatavtryck kopplade till beräkningsmodellens systemgräns; drift av VA-anläggningar. Verktyget kommer kontinuerligt att utvecklas för att innehålla fler delar. Inom kort siktar vi exempelvis på att försöka inkludera anläggningsarbeten.

Eventuella nyttor som uppstår hos VA-anläggningar inkluderas i en separat modul, som exempelvis el- och värmeproduktion, biogasproduktion och gödselmedel.