Metan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inkluderar metanslip från rötkammare även metan från efterföljande rötresthantering, till exempel avvattning och slamlager?

I dagsläget inkluderas inte efterföljande rötresthantering på avloppsreningsverket utan enbart metanslip från rötkammare. I nästa version av verktyget kommer utsläpp från till exempel avvattning och slamlager att inkluderas.

Utsläpp från hygienisering av avloppsslam inkluderas i sektion 5, direkta utsläpp.