Transportavståndet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ska vi ange transportavståndet som ett enkelt transportavstånd eller ska vi inkludera en retur?

Det är valfritt att inkludera returtransporter. Vet ni med säkerhet att returtransporten går tom kan ni inkludera det i verktyget genom att dubblera transportavståndet och därmed få en approximation för transportens klimatpåverkan. Är ni osäker på om returen går tom tillbaka kan ni exkludera returtransporten och endast räkna med en enkel resa från producenten.