Förnybar el - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varför har ni valt att räkna med förnybar el/residualmix i stället för en genomsnittlig elmix?

Beräkningsmetoden i verktyget följer i mångt och mycket Greenhouse Gas Protocol och i enlighet med protokollet får man ta hänsyn till vilken el företaget har köpt in med avseende på ursprung. Därför är det möjligt för användaren att fylla i anläggningens elförbrukning för olika ursprungskällor för elproduktionen.

Residualmixen är den el som återstår på den nordiska marknaden efter att el med ursprungsgarantier har räknats bort.

Vill man även beräkna klimatpåverkan för en ”location-based” eller en geografisk elmix kan användaren på raden för ”Annan” ange en emissionsfaktor för Nordisk elmix och beräkna anläggningens klimatpåverkan för två scenarier. Se till exempel rapporten ”Emissionsfaktorer för nordisk elmix med hänsyn till import och export” av Sandgren & Nilsson från 2021.