Metanslip - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vi har ett uppmätt värde för metanslip som är noll. Hur anger jag detta i verktyget?

Excel gör ingen skillnad på värdet 0 och en blank cell. Här rekommenderas ni i stället att ange ett väldigt lågt värde (till exempel 0,000001 eller liknande) för att verktyget ska räkna på det uppmätta värdet framför det uppskattade.