Elmix - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varför har ni valt att inte räkna med en elmix på marginalen?

Verktyget tillämpar inte emissionsfaktorer för marginal-el eftersom syftet med att använda verktyget är att kartlägga vilken klimatpåverkan den aktuella anläggningen hade under föregående år; metoden är snarare en bokförings-LCA än en konsekvens-LCA. Hade syftet i stället varit att undersöka potentiella konsekvenser av ett beslut eller en förändring på anläggningen skulle, till exempel, konsekvensperspektivet och marginaldata kunna användas.