Karaktäriseringsfaktorer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka karaktäriseringsfaktorer för metan och lustgas används i verktyget?

Idag används karaktäriseringsfaktorer från IPCC:s AR5 från år 2013. I kommande uppdatering av verktyget ska dessa uppdateras till version AR6 från år 2021.