Slamhantering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vi har ingen egen slamhantering på anläggningen, hur fyller vi i detta i verktyget?

För att undvika dubbelräkning (samt för att förenkla beräkningarna) har vi i det här verktyget valt att fördela bördan för slamhanteringen på den eller de anläggningar som omhändertar avloppsslammet. Det innebär att den anläggning där avloppsslammet genereras endast belastas med klimatpåverkan från transporten till den mottagande anläggningen, medan de processrelaterade utsläppen från till exempel rötning belastar den mottagande anläggningen. Detta gäller även för nyttorna som kan uppstå vid användningen av biogas.

I sektion 3, restprodukter, finns ett alternativ för avloppsslam som heter ”Behandling av orötat slam hos annat ARV” där användaren kan ange hur mycket slam som genereras årligen samt ange transportavstånd och bränsle för transporten till den mottagande anläggningen.