Värde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om jag anger både ett uppmätt värde och ett uppskattat värde för till exempel metanemissioner från vattenfas – vilket värde används i beräkningarna?

Det uppmätta värde som anges i verktyget går alltid före ett uppskattat värde vid beräkningen av resultatet.