Anläggningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan vi lägga in data för alla våra anläggningar på en gång i verktyget?

Ja, det går att lägga in data för flera anläggningar åt gången. Var uppmärksam på att resultaten för nyckeltalen kan bli svårtolkade om data för både dricksvattenverk och avloppsreningsverk läggs in i verktyget. Resultaten för klimatpåverkan per år går att summera för olika typer av anläggningar.