fråga - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varför inleds initiativet ”Klimatneutral VA-bransch ”?

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle och tillsammans både vill och kan vi bidra till det nationella och det internationella klimatarbetet. När vi nu samlar oss i en branschgemensam klimatambition, beslutad på Svenskt Vattens styrelsemöte i juni 2021, driver vi på utvecklingen ytterligare.

För en VA-organisation finns det flera fördelar med initiativet, bland annat att:

  • Klara sitt huvuduppdrag i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling: att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, enligt mål 6.
  • Möta krav och förväntningar från ägare, kunder och medarbetare på att organisationen arbetar med och har koll på sitt klimatavtryck.
  • Öka attraktionskraften som arbetsgivare genom att visa på ansvarstagande i hållbarhetsfrågor.
  • Ta höjd för nya lagkrav och avgifter kopplade till koldioxidutsläpp.

Initiativet är också viktigt eftersom VA-organisationerna själva påverkas av klimatförändringarna. Infrastruktur och anläggningar prövas bland annat av ändrade grundvatten- och havsnivåer, samt kraftiga skyfall och perioder av torka.