Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär det att ansluta sig till initiativet?

En anslutning till initiativet görs på organisationsnivå. Den VA-organisation som ansluter sig får tillgång till klimatberäkningsverktyget samt tillgång till kommunikationsstöd. 

En anslutning innebär också att ni som organisation är villiga att prioritera branschinitiativet internt, samt att ni deltar i aktiviteter och delar med er av kunskap till andra deltagande organisationer. Det finns alltså inget krav på rapportering eller liknande, utan en anslutning handlar om tid och engagemang för att tillsammans driva frågorna kopplade till Klimatneutral VA-bransch. 

Fördelarna som en anslutning ger är flera, där det ytterst handlar om att ta hjälp av varandra för att nå lokala och nationella klimatmål. En anslutning till branschinitiativet är därför inget ”separat spår” utan en draghjälp för att lyckas med det övriga arbetet.