Hoppa till huvudinnehåll

Prisuppgifter

Finansieringsmodellen bygger på att alla betalar utifrån förutsättning, det vill säga att de riktigt stora VA-organisationerna betalar mer och de små betalar mindre.

Observera att det kan tillkomma kostnader för att anpassa materialet med er egna logotyp, detta är inte inräknat i nedanstående prisuppgifter.

Prislista

Antal invånare i organisation/kommun Kostnad i kronor ex moms
Under 10 499  5 000
10 500 - 50 499  10 000
50 500 - 250 499 20 000
250 500 – och uppåt 50 000
Myndighet, länsstyrelse, region, annan aktör 50 000

Under 2022 kommer ni bland annat att få

  • En bildbank med över 130 bilder i 12 kategorier.
  • Förslag på copytexter till respektive kategori.
  • En ny digital lösning för att få lättare översikt, tillgång och åtkomst till materialet.
  • En aktivitetsplan/årshjul för gemensamma nedslag och synkad kommunikation.
  • Hjälp med användning av materialet.
  • Strategiskt stöd med kommunikation mot nya målgrupper.
  • m.m.

Fakturering sker i början av 2022. 

Anmälan

Anmäl din medverkan genom att fylla i det här formuläret. Ni som redan är anmälda behöver inte anmäla er på nytt.

Vill ni inte längre vara med så kontakta oss senast den 1 december via kursbokning@svensktvatten.se så säkerställer vi att ni inte faktureras.