Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för fastighetsägarens avgiftsskyldighet? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för fastighetsägarens avgiftsskyldighet?

Fastigheten skall vara belägen inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde, behöva vatten och/eller avlopp och behovet kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt, huvudmannen har upprättat förbindelsepunkt eller ordnat anordning och underrättat fastighetsägaren därom.