Har en fastighetsägare rätt att häva ett VA-abonnemang? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Har en fastighetsägare rätt att häva ett VA-abonnemang?

En fastighet som ligger inom ett verksamhetsområde där vissa vattentjänster ingår, kan inte säga upp sitt abonnemang eftersom avgiftsskyldigheten är kopplad till att kommunfullmäktige har gjort en bedömning att fastigheten har ett långsiktigt behov av vissa vattentjänster oavsett vad nuvarande ägare anser sig ha behov av. Fastighetsägaren kan begära att vattnet stängs av och att vattenmätaren tas ned p.g.a. att huset ska kallställas eller liknande, men avgiftsskyldigheten kvarstår.