FD Information om förbindelsepunkt ger avgiftsplikt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Information om förbindelsepunkt ger avgiftsplikt

Enligt 25 § vattentjänstlagen inträder avgiftsskyldighet när
• förbindelsepunkt är ordnad och fastighetsägaren informerats om den
• i de fall bortledande av vatten från fastighet inte sker genom en förbindelsepunkt, färdigställda anordningar för vattnets bortledande och fastighetsägaren informerats om detta.

Fastighetsägaren måste börja betala för vattentjänster som tillhandahålls genom en förbindelsepunkt när huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren om dess läge. Att huvudmannen har byggt ut den allmänna anläggningen gör alltså inte automatiskt att fastighetsägarna blir avgiftsskyldiga. 

Det krävs heller inte att fastigheten faktiskt anslutits till den allmänna anläggningen för att avgiftsskyldighet ska föreligga. Om fastigheten däremot faktiskt anslutits föreligger  avgiftsskyldighet, även om formell information om förbindelsepunktens läge inte skett.

I regel föreligger inte några problem att avgöra om och när förbindelsepunkten ordnats. Däremot uppstår ibland frågan om hur informationen ska göras och vilka uppgifter den måste innehålla. Det finns inget formkrav, dvs. informationen kan vara muntlig, men bör helst vara skriftlig.

Med hänsyn till informationens viktiga rättsverkningar, bör den ur bevissynpunkt ske genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Av informationen ska framgå dels att förbindelsepunkt är upprättad, dels uppgift om läget, både i sida och höjd. Lämpligen sker informationen genom en skrivelse med bifogad karta utvisande läge, dimensioner och nivåer.

Avgiftsskyldighet kan inte inträda för fastighet som ännu inte är rättsligt bildad. Förbindelsepunkt kan heller inte meddelas innan uppgift om fastighetsbildningen införts i fastighetsregistret.