Hur långt går huvudmannens skadeståndsansvar enligt vattentjänstlagen? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur långt går huvudmannens skadeståndsansvar enligt vattentjänstlagen?

Här föreligger ett strikt skadeståndsansvar (46-47 § vattentjänstlagen) om huvudmannen eller fastighetsägaren har överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i VA-förhållandet till den andre. Vållande pga vårdslöshet eller försumlighet diskuteras inte. Skadeståndsansvaret är lika strikt både för huvudmannen och fastighetsägaren.