Skada - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Det måste föreligga en skada

- personskada = fysiska och psykiska skador på människor
- sakskada = fysiska skador på fast och lös egendom samt av ekonomiska förluster eller merkostnader som är en följd därav. Det kan vara fråga om egendom som blir totalförstörd eller som bara skadas något. Även tillfällig förlust av egendom
betraktas som sakskada.
- ren förmögenhetsskada = ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Det kan t.ex. gälla försämrat rörelseresultat eller minskat marknadsvärde på viss egendom.