Försäkringsbolagens regressrätt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringsbolagens regressrätt

Försäkringsbolagens möjlighet att regressvis kräva ersättning från VA-huvudmannen för den försäkringsersättning försäkringsbolaget betalat ut t.ex. till fastighetsägare
som drabbats av källaröversvämning har varit omdiskuterad.
Frågan har klarlagts genom det uppmärksammade Kungsbackamålet. Kommunen förpliktades att till SKANDIA utge vad försäkringsbolaget som försäkringsgivare betalat till berörda fastighetsägarna.