Verkställande av beslut - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Verkställande av beslut

Om man som VA-huvudman fått en fråga prövad i domstol och vunnit målet kan problem ändå uppstå i samband emd själva verkställande. Om fastighetsägare eller annan fortsatt motsätter sig genomförandet kan ansökan om särskild handräckning göras hos Kronofogden.

Även då ett domstolsbeslut saknas kan särskild handräckning begäras. Ni ska då ha skriftliga bevis som visar er rätt. Till exempel avtal eller kontrakt, kvitton, fotografier, kartor, vittnesintyg, protokoll, beslut eller andra handlingar. När man ansöker ska det skickas med kopior på bevisen. Det som är speciellt med särskild handräckning är att det är Kronofogden som prövar om man har rätt till särskild handräckning. Kronofogden kan alltså avslå (neka) eller bifalla (godkänna) ansökan. Det kostar 300 kronor att ansökan om särskild handräckning.