Kan fastighetsägaren kräva att få bestämma var längs fastigheten de vill att förbindelsepunkten ska vara? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan fastighetsägaren kräva att få bestämma var längs fastigheten de vill att förbindelsepunkten ska vara?

Huvudmannen skall bestämma var förbindelsepunkten ska vara belägen efter samråd med fastighetsägaren. Detta samråd syftar till att höra var fastighetsägaren anser att det är lämpligt att förbindelsepunkten förläggs för att huvudmannen ska kunna ta hänsyn till detta i fall där det är möjligt. I slutändan är det huvudmannen som bestämmer var förbindelsepunkten ska förläggas.