Kan fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning kräva att de får en egen förbindelsepunkt i fastighetens omedelbara närhet? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning kräva att de får en egen förbindelsepunkt i fastighetens omedelbara närhet?

Det finns undantag från regeln om att en fastighets förbindelsepunkt ska ligga i dess omedelbara närhet och fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning får en gemensam förbindelsepunkt som förläggs i anläggningens omedelbara närhet.