Är huvudmannen skyldig att se till att rännstensbrunnar fungerar som de ska? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är huvudmannen skyldig att se till att rännstensbrunnar fungerar som de ska?

Det är inte huvudmannens ansvar att hantera rännstensbrunnar, vägdiken eller andra dagvattenanordningar som behövs för allmän platsmarks dagvattenavledning. Huvudmannen är endast ansvarig att ta emot vattnet (ha en vertikal ledning) från dessa. Allmän platsmarkhållaren ansvarar själv för sin anläggning som är förbunden till det allmänna nätet.