Kan en allmän VA-anläggning avvecklas? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan en allmän VA-anläggning avvecklas?

Nej, inte så länge det finns behov av den i ett större sammanhang och en avveckling skulle anses vara oförenligt med hänsyn till hälsoskyddet och skyddet för miljön.

Men det finns numera viss möjlighet till att inskränka ett verksamhetsområde enligt 9 § vattentjänstlagen. En sådan inskränkning är mycket ovanlig men kan enligt vattentjänstlagen ske t ex om en utbyggnad inte redan skett och inte heller begärts. I det fall utbyggnad har skett men området med tiden blivit avbefolkat och fastighetens behov kan ordnas på annat sätt kan inskränkning också ske. Huvudmannen kan dock bli ersättningsskyldig för eventuell skada som inskränkningen medför.